Hiệp Hội Quốc Gia Thuyền Buồm Quốc Tế

Chúng tôi tăng gấp đôi một năm mới chắc chắn là không kém phần khó khăn, tiếp tục Chèo thuyền giải trí phải vật lộn với những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Trong Hiệp hội, chúng ta đã trải qua một thời gian đàm phán kéo dài chính sách … Đọc tiếp Hiệp Hội Quốc Gia Thuyền Buồm Quốc Tế